Taşeron Haber

” Uzaktan eğitimde ek ders ücreti artırımlı ödenmeli”

Eğitim Sen: Uzaktan eğitim zor iş, ücret artırımlı ödenmeli

” Uzaktan eğitimde ek ders ücreti artırımlı ödenmeli”
01 Ekim 2020 - 15:20

KESKe bağlı Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ömer İnan ile görüşerek, uzaktan eğitime hazırlığın ciddi zaman ve emek gerektirdiğini bu nedenle de öğretmenlere ödenen derse hazırlık ücretinin uzaktan eğitimde artırımlı şekilde ödenmesini istedi.
 

KESKe bağlı Eğitim Sen yöneticileri MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 6 başlık altında bazı sorunlar Bakanlığa iletildi. Uzaktan eğitimin zorluğuna ilişkin olarak iletilen 4. maddede “Uzaktan eğitime hazırlık, öğretmenlerin ciddi zaman ve emek harcadığı işlere dönüşmüş durumdadır. Öğretmenlere ödenen derse hazırlık ücretinin uzaktan eğitimde artırımlı şekilde ödenmesi gerekliliği vurgulandı.” talebinde bulunuldu.

İşte Eğitim Senin talep ve istekleri:


1- MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ek ders ücretleri ile ilgili yazısındaki bazı hususlara dava açtığımızı fakat dava sonucu beklenmeden rehber öğretmenlerin ek ders alabilmesi için okula gitme zorunluluğunun olmaması gerektiği ifade edildi. Okulda öğrenci olduğu takdirde rehber öğretmenlerin de okulda olacağı fakat onun dışında rehberlikle ilgili diğer iş ve işlemlerin uzaktan da yapılabileceği, bu durumun 14 Ağustos 2020 gün ve 31213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. fıkrasında kurala bağlandığı belirtildi.

2- Ek ders ödemelerinde yaşanan sorunda 01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2019/1 sayılı kararında, “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. maddesinde MEBi yükümlü kıldığı ifade edildi. Şu anda yaşanan durumun, adı geçen kararın ihlali olduğu ve sorunun adı geçen kararlarla ilişkilendirilerek öğretmenlere ek ders ödemelerinin tam yapılması gerekliliği iletildi.
 

3- Öğretmenlerin EBA dışındaki açık kaynaklı diğer platformlarda canlı ders yapmaya zorlanmaması gerektiği, bu sorunun da MEBin merkezi ya da il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin lisanslı programlarla anlaşmalar yaparak, güvenlik nedeniyle yaşanacak sorunların çözülmesi talebimiz tekrarlandı.

4- Uzaktan eğitime hazırlık, öğretmenlerin ciddi zaman ve emek harcadığı işlere dönüşmüş durumdadır. Öğretmenlere ödenen derse hazırlık ücretinin uzaktan eğitimde artırımlı şekilde ödenmesi gerekliliği vurgulandı. Ayrıca öğretmenlerin maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders sayısının azaltılması ve eşitlenmesi gerekliliği ifade edildi. Her iki talebimizin karşılanması için de mevzuatta uygun değişikliklerin yapılması istendi.

5- Uzaktan eğitimde sınıf öğretmenlerinin derslerine branş dersi öğretmenlerinin girmesi durumunda oluşan ders ücreti kaybının, yüz yüze eğitimdeki gibi idari görevle ilişkilendirilerek telafi edilmesi gerekliliği vurgulandı.

Türkiye ve Dünyayı yakından takip eden bir aile olarak Türkiye, İstanbul’dan Türkiyeden ve dünyadan tüm haberleri, son dakika gelişmelerini ve haber niteliği taşıyan tüm bilgileri okuyucularımızla paylaşmak ve onlara doğru ve tarafsız haberleri sunmak amacı ile yola koyulduk.