Taşeron Haber

Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi

Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi
27 Şubat 2020 - 13:25

Dinimizde kandil, bayram gibi günlerin önemi Kuran ve hadislerde arz edilmiştir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları dinimizde 3 aylar olarak tüm yıl içerisinde ayrı bir önem ve manevi bir fazilet olarak değerlendirilir. Hz Muhammed (s.as)’nin üç aylarla ilgili verdiği bilgiler, sünnetler ve Kuran’da geçen ayetlerle Müslümanlar için kutsal ve bereket ve çeşitli faziletlerin yoğun olduğu aylardır. Müslüman aleminde bir yıl içinde vuku gelen beş mübarek kandil gecesinin dördü bu aylar içinde gerçekleşmektedir. Bir çoğumuz Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem hadisinde duymuşuzdur: “Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.”buyurmuştur.

Recep ayının önemi ve fazileti

Hicri takvimin 7. Ayına denk gelen Recep ayı ramazan ayına hazırlık ruhani boyutta ulaşmada bir geçiş ayıdır. Regaip ve Mi’raç  gibi iki mübarek geceyi içinde barındırır. Kur’an’da haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesi Recep ayıdır.

Regaip kandilinin önemi ve fazileti

Regâib, “reğa-be” kökünden gelen arapça bir kelimedir.  Rağabe ise herhangi bir şeyi istemek yada elde temek için birşeyler yapmak çaba sarf etmek anlamına gelir ve recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Kelimenin manasından da anlaşılabileceği gibi Allah’ın sonsuz lütuf ve faziletlerinin bol olduğu gecedir. Allah’ın bu geceye özel manevi ikramlardan yararlanmak için sık sık dua edip  tavsiye edilen özel ve harici ibadetlerle bu gecenin lütfundan yararlanılmaya çalışılır.

Regaip gecesi ile ilgili ayet ve tesfirler

Ayrıca, “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe Suresi, 36)

Enes b. Malik (RA)’ın rivayet ettiği bir hadiste Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

 

“Dikkat et, Recep ayının ilk Cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi (Regaib gecesini) gafletle geçirme. Çünkü melekler o geceye Regaib Gecesi adını koymuşlardır. Zira o gecenin üçte biri geçtiğinde yer ve gök melekleri Kâbe-i Muazzama ve havalisinde toplanırlar. Allah, meleklerin bu toplantısı üzerine, meleklere şöyle sorar: “Ey meleklerim, ne istiyor sunuz?” Melekler şöyle cevap verirler: “Ey rabbimiz, senden isteğimiz ve temennimiz, Recep’in oruçlularının günahlarını bağışlamandır.” Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: “Recep’in oruçlularını (Yani Recep ayında oruç tutanları) affettim.”

 

 

 

 

Türkiye ve Dünyayı yakından takip eden bir aile olarak Türkiye, İstanbul’dan Türkiyeden ve dünyadan tüm haberleri, son dakika gelişmelerini ve haber niteliği taşıyan tüm bilgileri okuyucularımızla paylaşmak ve onlara doğru ve tarafsız haberleri sunmak amacı ile yola koyulduk.