Kamu Haberleri

Meslekî ve teknik diploma iptal mi ediliyor?

20 Haziran’da bir milyon altı yüz bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’na ( LGS) girdi.

Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile üç bin sağlık personeli alımı için müracaatlar 16 Haziran’da başladı, 22 Haziran’da (bugün) sona eriyor.

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik alanından mezunu olup da yükseköğretim programlarından herhangi birinden mezun olan biri, ortaöğretim hemşireliğine müracaat edememekte.

“ Meslek lisesi tercihim, garanti geleceğim.”

Ancak durum biraz farklı…

Şöyle ki meslekî ve teknik diploma bir üst öğrenimden mezun olunursa geçersiz hale geliyor.

Bu konu daha önce de bu köşeden dile getirilmeye çalışıldı.

Meslek lisesi mezunu biri ön lisans ya da lisans programlarından birinden mezun olduğunda meslek lisesi diplomasıyla herhangi bir kamu kurumunda istihdamı mümkün olmuyor. Bu durum meslekî ön lisans programından mezun olup lisanstan mezunlar için de geçerli…

Diğer bir ifadeyle üst öğrenim adeta bir yok edici gibi önceki meslekî eğitimi ortadan kaldırıyor, hükümsüz hale getiriyor.

Mesela;

Meslek lisesi elektrik mezunu iki yıllık sekreterlik ya da herhangi bir lisans programından mezun olduğunda meslek lisesi diplomasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı mümkün değil. Bir kamu kurumunda göreve başlamış olsa dahi üst öğrenimden mezun olduğu tespit edildiğinde iş akdi feshedilmektedir.

Ortaöğretim hemşireliğinden mezun olmuş daha sonra önlisans fizyoterapi okuyanın hemşireliği, önlisans fizyoterapiden sonra dört yıllık (lisans) sağlık işletmeleri ya da edebiyat programından mezun olduğunda da fizyoterapi diplomasıyla çalışma imkanı ortadan kalkmakta.

Binlerce öğrenci mezun duruma düşmemek( meslek diplomasıyla işe girebilmek) için üst öğrenimini ya dondurarak ya da kolayca geçebileceği bir dersten başarısızlık göstererek mezun olmamakta. Bu durumda yükseköğretimde fuzuli işgalleri de beraberinde getirmekte, o programda öğrenim görmek isteyenlere engel teşkil etmekte. Her iki durumda da hem zaman hem de maddî kayıplar oluşmakta.

Her ne kadar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) açtığı ve Mersin Valiliğinin 07.05.2008 günlü ve 14500 sayılı işleminin iptal davası Danıştay On İkinci Dairesinin 2013/5796 kararıyla kabul edilerek yüksek öğrenim mezunun Sağlık Meslek Lisesi diplomasıyla çalışmasına müsaade edilse de bu kısıtlamanın devam ediyor olması gerçekten izaha muhtaç bir durumdur.

Kararın girişindeki özet kısmı örnek bir olaydır aynı zamanda:

“ Davanın Özeti: Lisans mezunu olduğu halde 2008 yılında ortaöğretim mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına katılarak başarılı olan ve sağlık teknisyeni olarak göreve başlayan davacının, lisans mezunu olduğunun anlaşılması üzerine sözleşmesinin feshedilmesine dair Mersin Valiliğinin 07.05.2008 günlü ve 14500 sayılı işleminin iptali ile işlemin dayanağı 2008 Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Kılavuzunun 2.1. maddesinin iptali istemiyle açılan davada; 1996 yılında Muş Sağlık Meslek Lisesinden, 2004 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, fakülteden mezun olmasının sınavda kendisine bir avantaj sağlamadığını, aksine sözleşmesinin feshine dair işleme gerekçe oluşturduğunu, 2008 yılı Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı Kılavuzunun 2.1. maddesinin memur güvencesine, anayasanın üstünlüğü ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bu hüküm ile üniversite mezunlarının mezun oldukları mesleği yapmalarının engellendiğini, ortaöğretim mezunları görevlerine devam ederlerken fakülte mezunlarının görevlerine son verilmesinin büyük bir haksızlık yarattığını, bu nedenlerle hukuka aykırı düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayalı hizmet sözleşmesinin feshine dair işlemin iptaline karar verilmesini istemektedir.”

Dünyanın yüz büyük şirketinin ilk yedisi teknoloji şirketi; toplam değerleri altı trilyon dolar…

Reha Akyürek

Bilgi Üniverstesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiridim. Profesyonel olarak haber editörlüğü yapmaktayım.
İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı