Kamu Haberleri

Memurlarla ilgili maaş ve kadro düzenlemesi!

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHKde  Değişiklik Yapan Kanun ile kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi  kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin  sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili,  ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına  ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına  atanabilecek. Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları  dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek. Müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarının tercihinde ise  atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde  bulundurularak takdir edilecek.

Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar, üst yöneticileri  tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi  hizmetlerde görevlendirilecek.Dahiliye Memurları Kanununda yer alan, vilayet teşkilatındaki derece  ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu  yöneticileri arasında yer alan il valileri görevden alınması halinde,  kariyerlerine uygun olarak “vali-mülkiye başmüfettişi” unvanlı kadrolara  atanacak.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya  görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait  ödemelerden yararlanacak. Daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları  itibarıyla elde ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları  durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

Müşavir, danışman kadro veya pozisyonlarına, bakanlıkların merkez  teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın,  bu kadro ya da pozisyonlara denk kabul edilen 1. dereceli bakanlık müşaviri  kadrosuna ait mali, sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik ve diğer özlük  haklarından yararlanacak. Bazı üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon veya görevlerine ait  tespit edilmiş bir ek gösterge rakamı bulunmamakla birlikte, bu kadro veya  pozisyonların mali ve/veya emeklilik haklarının tespitinde emsal alınmak ya da  denk kabul edilmek üzere memur kadroları belirlendi.

 Üst kademe kamu yöneticisi olarak açıktan atananlardan, görevden  alınanların veya görevi sona erenlerin memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi  genel  kural olarak yine benimseniyor. Ancak istisnai olarak, açıktan atandığı ek  göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro,  pozisyon ve görevlerinden alınanların veya görevleri sona erenlerin, talepte  bulunmaları ve bunun uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili,  ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarına  yahut bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık unvanlarına atanabilecek. Kanunla, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan  yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya  pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.

375 sayılı KHKye eklenen geçici maddeye göre, ek göstergesi 6400 ve  daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve  görevlerinden 9 Temmuz 2018den sonra alınmış veya görevi sona ermiş kamu  görevlileri, talepleri üzerine, önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu  kuruma, kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir ya da danışman kadro yahut  pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Bu kişilerden en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz  2018den maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde görevden alınan veya  görev süresi sona eren kamu görevlileri, görevden alınarak ya da görevlerinin  sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları  kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödemelerden 2 yıl  yararlanacak. Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin  soruşturması sonucunda görevden alınan veya görevleri sona erenler, bu  düzenlemelerden yararlanamayacak. Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve  kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme  yapılacak.

Reha Akyürek

Bilgi Üniverstesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiridim. Profesyonel olarak haber editörlüğü yapmaktayım.
İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı